Ontdek je talent en zie mogelijkheden!

In Nederland zijn veel jongeren op zoek naar werk. Waarbij een deel van deze jongeren het lastig vindt een baan te vinden of meer ondersteuning nodig heeft. Iets dat je niet zomaar in een bedrijf kunt bieden. Daarom is jongerenwerk belangrijk. Waarbij het traject bestaat uit coaching en in gesprek blijven. Want onze ervaring leert dat iedere jongere een kans moet hebben en als het erop aankomt gedisciplineerd is.

Wanneer je in aanraking met jongerenwerk komt wordt er naar je geluisterd. Wie je bent en wat je motivatie is. Hoe je dag eruit ziet en wat je belangrijk vind. Zodat jij kan ontwikkelen en in de maatschappij mee kan draaien. Het biedt dus bijzonder veel voordelen!

Ook voor bedrijven die geen extra ondersteuning kunnen bieden aan jongeren is er veel mogelijk. Van een traject waarin jongeren begeleid worden tot duidelijke afspraken. Het is er maar net naar waar jongeren naar op zoek zijn.

Meer dan een welzijnsorganisatie

Als welzijnsorganisatie ligt onze focus op verbinden, betrokken en natuurlijk eerlijk zijn. Op die manier kunnen we er samen iets van maken. Van ondersteuning bieden tot motiveren om er helemaal voor te gaan. Want dat is wat wij belangrijk vinden. Het bieden van een groot vangnet zodat iedereen er toe doet.

Mee in de maatschappij

Voor jongeren en ouderen is meedoen, er toe doen en vooral samen zijn belangrijk. Zowel jongeren als ouderen raken in deze tijd snel eenzaam met alle gevolgen van dien. Dat wil je dus voorkomen. Je wilt er echt samen voor gaan zodat iedereen even belangrijk is en ook de kans krijgt zich te ontdekken. Waar veel jongeren best wel moeite mee hebben.

Het is dan ook goed om naar het complete plaatje bij jongeren te kijken. Wat is er nodig om te kunnen groeien, waar moet er ondersteuning worden geboden en waar sluit alles goed aan op de behoefte die er voor jongeren en bedrijven liggen. Zeker in deze lastige tijd waar bedrijven zitten te springen om personeel is het voor jongeren met enigszins een wat lastige start moeilijker om een plek te vinden.

Tijd voor actie dus! Om er samen voor te gaan.